Handels- og abonnementsbetingelser for SimplyPrint ApS

SimplyPrint ApS
Dyssegårdsvej 120, 1
2870 Dyssegård
TLF: +45 49408777
CVR: 41306505

Generelt


SimplyPrint ApS stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://simplyprint.io/. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og SimplyPrint ApS.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem SimplyPrint ApS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med SimplyPrint ApS vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og SimplyPrint ApS.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handels- og abonnementsbetingelserne.

Ydelsens omfang


Abonnementstjenesten giver Brugeren adgang til SimplyPrint ApS's tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten


Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen, og have et aktivt abonnement.

Registrering og brugeradgang


Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette SimplyPrint ApS samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling


Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af SimplyPrint ApS tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer


SimplyPrint ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Betaling


SimplyPrint ApS modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark - Kroner (DKK)

Dine betalinger er sikre hos SimplyPrint ApS. Vi anvender betalingssystemet Yourpay, som benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.
Derudover er Yourpay sikkerhedsgodkendt af PCI Security Standards Council.

SimplyPrint ApS's egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Abonnementsbetingelser


Abonnementsordning mellem kunden og SimplyPrint ApS er hvor kunden automatisk betaler og fornyer sit abonnement. Abonnementet faktureres, efter aftale, enten månedligt eller årligt.

Vi fornyr dit abonnement og trækker beløbet fra dit kreditkort den første bankdag af abonnementsperioden. Efter godkendt betaling vil du via e-mail få tilsendt en kvittering på det indbetalte beløb. Hvis betalingen og dermed fornyelsen af dit abonnement fejler (kort udløbet, inddraget eller lign.) vil du få besked via e-mail. Derefter vil du have 8 dage til at gennemføre betalingen, før vi spærrer for din brug af abonnementet. I e-mailen vil der stå, hvorledes du gennemfører betalingen ved at angive nye betalingsoplysninger i din administration og dermed kan fortsætte dit abonnement.

Kvittering

Du kan til enhver tid se og redigerer dine registreringsoplysninger inde i din administration. Første gang du opretter en betaling på får du en kvittering på skærmen, som vi opfordrer dig til at gemme eller udskrive. Når denne kvittering kommer til syne, er du sikker på, at vi har registreret dit abonnement samt betalingsoplysninger.

Abonnementet gælder i den angivende periode, og vi trækker automatisk en abonnementsbetaling, indtil du opsiger abonnementet. Du får en kvittering på alle betalinger sendt via e-mail.

Ændring af dit abonnement

Du kan rette/ændre dit abonnement i din administration til betalingssystemet. Ved at gøre dette ophører den abonnementsbetaling, du har oprettet. Hvis du ønsker at fortsætte dit medlemsskab med et andet abonnement, skal du oprette en ny abonnementsbetaling.

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal ejeren af firmakontoen bruge dette link , eller kontakte SimplyPrint ApS via [email protected]

Klagemuligheder


Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: [email protected] samt hjemmesiden du har købt varen på.

Opdateret: 15-05-2020 kl. 03:08